OUR SHARIAH PANEL

 • DR. ISMAIL BIN MOHD @ ABU HASSAN
  The Law Centre, Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, IIUM
  Ph.D (University of Manchester, UK)
  LL.M (University of London)
  B.A. Shariah (Hons. First Class, University of Malaya)
 • DR. MOHD RIZUAN BIN AWANG
  Assistant Professor, Jabatan Shariah Islam, UKM
  Sarjana Muda dgn kepujian Kelas Pertama (Bidang Shariah)
  Sarjana Undang-Undang Perbandingan (Universiti Malaya)
  Penulis buku Undang-Undang Tanah Islam: Pendekatan; Perbandingan
 • DR. HIKMATULLAH BABU SAHIB
  Assistant Professor, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge, IIUM
  Ph.D, Islamic Law (University of Edinburgh)
  Masters, Islamic Studies (University of Peshawar)
 • DR. SAIFUL AZHAR BIN ROSLY
  Professor of Islamic Economics, IIUM
  Ph.D (National University of Malaysia)
  Masters (Northern Illinois University)
 • PROF. MADYA. DR. HAILANI BIN MUJI TAHIR
  Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM
  Sarjana Muda Pengajian Islam (UKM)
  Ph.D (Aberdeen University, UK)
  Pakar Perunding Syariah, Muamalat, Ekonomi & Kewangan Islam
  Pakar Perunding Zakat, Waqaf, Baitul Mal & Takaful
  Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Zakat Selangor